Документи

От тук може да изтеглите бланките на електронните услуги, предоставяни от Регистър Булстат. Може да ги разпечатате, попълните и подадете документите на гише в Агенция по вписванията:

Приемно време

  • София - приемно време от 09:00 ч. до 17:00 ч.
  • Всички останали градове - приемно време от 08:30 ч. до 17:00 ч.