Електронни услуги

Резултати от изпълнението на услугите - възможност за електронно подаване на документи с Квалифициран електронен подпис или сертфикат, издаден от Агенция по вписванията за регистрация, промяна в обстоятелствата и заличаване на субекти в Регистър Булстат.

Автоматизирани електронни услуги, предоставяни от Регистър Булстат:

Какво е необходимо, за да ползвам електронните услуги на Регистър Булстат?

  • След като изберете желаната от вас административна услуга, трябва да се регистрирате в Регистър Булстат като потребител, за да може да продължите с използването на избраната услуга.
  • Необходимо е да попълните задължителните полета от избраната електронна услуга
  • Необходимо е да прикачите необходимите допълнителни документи, към заявлението, което ще подадете
  • След финализиране на процеса по попълване, системата ще генерира DPF файл с Вашето заявление, което ще се свали на Вашият локален компютър. Необходимо е да подпишете заявлението с електронен подпис, като използвате стандартен софтуер за подписване на документи
  • Подписаното заявление е необходимо да качите обратно в системата, следвайки указанията
  • Ще получите входящ номер на подаденото от Вас заявление

Как да извърша плащане?

  • Плащане по заявление може да направите предварително по банка, като прикачите копие от платежното към подаваното заявление. Стойността на услугите са съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
  • Плащане може да извършите и след подаване на заявлението, като последвате указанията за електронно плащане чрез e-pay

Банкова сметка за такси по регистър БУЛСТАТ: 

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление” 

гр. София

BIC код: CREXBGSF

IBAN: BG52 CREX 9260 3114 5495 01