Интеграция

Документът описва начините за интеграция на външни системи (АИС) с Национален Регистър БУЛСТАТ. При заявка се предоставят и самите дефиниции на уеб услугите, схеми на типовете, които се цитират в тях, както и схема на XML структурата на съдържанието на съобщението.